formátovanie

Práca s editorom vo WordPresse

Základné pravidlá, ktoré je vhodné dodržiavať pri práci s editorom vo WordPresse. Ako tvoriť url, písať vzhľadom na formátovanie obsahu, aký editor si zvoliť.

Tipy uvedené v článku platia pre akýkoľvek editor.