Dokumenty

  • odstúpenie od zmluvy,
  • reklamačný poriadok,
  • reklamačný protokol.